Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:ÁSZF) a Bookangel Kft (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a konyvszalon.hu weboldalon és a Szolgáltató által üzemeltetett teljes webáruházcsoporton keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.(Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a konyvszalon.hu weboldalon vagy a Szolgáltató által üzemeltetett teljes webáruházcsoport bármely tagján keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

 

1. Szolgáltató adatai:

A konyvszalon.hu tulajdonosa és üzemeltetője – a továbbiakban Szolgáltató - a Bookangel Korlátolt Felelősségű Társaság
Név: Bookangel Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6725 Szeged, Dobó utca 12. B. ép.
Levelezési cím: 7630 Pécs, Üszögi-kiserdő utca 1.
Telefonszám: +36 70 514 4324
Email cím:
info@bookangel.hu
Cégjegyzékszám: 06-09-019722
Nyilvántartó bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-62317/2013.

Tárhelyszolgáltató: Bookangel Kft.
Címe: 7630 Pécs, Üszögi-kiserdő utca 1.
Email cím:
info@bookangel.hu
A szolgáltató a weboldalon feltüntetett üzleteket működteti.

 

2. Általános tudnivalók

 

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területénnyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely konyvszalon.hu weboldalon vagy a Szolgáltató által üzemeltetett teljes webáruházcsoport bármely tagján (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Könyvszalon online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az Könyvszalon online áruházban történővásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. éviCVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.
2.1.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy webáruházcsoportot üzemeltet. Az ezen webáruházcsoport bármely tagján történő vásárlás egységes ÁSZF hatálya alatt történik. A webáruházcsoport tagjainak mindegyike esetébenaz üzemeltető a Bookangel Kft. A webáruházcsoport tagjai jelenleg a következőwebáruházak: konyvszalon.hu, aranybagoly.hu, alibarlang.hu, konyvvarazs.hu. Az webáruházcsoporttagjai egységes ügyfélnyilvántartási rendszerrel működnek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a webáruházcsoport egyes tagjait átnevezze, megszüntesse, vagy a webáruházcsoportot új taggal bővítse.
2.2. Az Könyvszalon online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
2.3. Az Könyvszalon online áruházban történő vásárláshoz regisztrációszükséges, az ÁSZF-ben és az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.
2.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikuslevélben van lehetőség. A Felek között a megrendeléssel magyar nyelven létrejöttszerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az ÁSZF és az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat feltételei szerint.
2.5. A szerződés nyelve magyar.
2.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
2.7. Ügyfélszolgálat:
Bookangel Kft.
Ügyfélszolgálat postacíme: 7630 Pécs, Üszögi-kiserdő utca 1.
Telefon: +36 70 5144 324
Telefon: +36 70 5144 327
E-mail:
info@bookangel.hu

 

3. Regisztráció

 

3.1. Az első vásárlás megkezdése előtt az Ügyfélnek regisztráltatnia kell magát az Könyvszalon webáruházban. A regisztrációval az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és kezelje a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Szolgáltató Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatának előírásai szerint, valamint a jövőben termékeivel, akcióival kapcsolatos információkat juttasson el az Ügyfélnek. Azadatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását az Ügyfél önként és határozatlanidőre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.
3.2. Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személyfelel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Ügyfelet terheli, aki aze-mail címet regisztrálta.

 

4. Megrendelés

4.1. Az Ügyfél a Weboldalon történő megrendelésével egyidejűleg kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
4.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadottadatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
4.3. Megrendelhető termék a Webáruházban található valamennyi árucikk. A termékek tulajdonságairól, jellemzőiről, a rendelés feltételeiről az Ügyfél a termékekhez tartozó konkrét oldalon tájékozódhat. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét a 2.7. pontban találja.
4.4. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
4.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
4.6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1"Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
4.7. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállításikésedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
4.8. Megrendelés feladására a kizárólag az Könyvszalon online áruházban, a termékválasztást követően, van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékek alatt található „Kosárba” ikonra kattintással rendelheti meg.
Az oldal tetején levő Kosár Megnéz feliratra kattintva megtekintheti a kiválasztott termékeket, törölheti azokat a kosárból, vagy a Könyvespolcra teheti. Kosarában az Ügyfél tetszőleges számú terméket elhelyezhet, akár többpéldányt is rendelhet ugyanabból a termékből. A termékek darabszámát úgy módosíthatja, hogy a termék mellett levő beviteli mezőbe beírja a megfelelődarabszámot, majd ENTER-t ütve nyugtázza azt. Ezután az oldal frissül.
4.9. A kiválasztott termékek megrendelését az Ügyfél Kosár funkciónál teheti meg. Ott a Tovább a rendelés véglegesítéséhez ikonra kattintva ellenőrizheti a kosarában lévő termékeket, módosíthatja a számlázási és szállítási adatokat. Lehetősége van arra, hogy megrendelésenként külön szállítási és számlázásicímet adjon meg. Ezután a Megrendelés elküldése ikonra kattintva véglegesítheti a rendelését.
4.10. Szolgáltató a rendelés beérkezéséről automatikus értesítést küld az Ügyfélnek e-mailen. A rendszer ezt követően kezdi meg az Ügyfél megrendelésénektényleges feldolgozását. A rendeléseket a rendelkezésre álló készlet erejéig teljesíti a Szolgáltató.
4.11. A beérkezett rendelések feldolgozása után az Ügyfelet egy újabb e-mailben– a továbbiakban visszaigazoló e-mail - értesíti a Szolgáltató a sikereskészletfoglalásról, illetve jelezi, amennyiben bizonyos termékek átmenetikészlethiány miatt nem szállíthatók. Ezeket a tételeket automatikusan töröli a Szolgáltató a megrendelésből.
E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlatelfogadásának minősül, és e visszaigazolással érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között.
4.12. A Szolgáltató a visszaigazoló email-ben az Ügyfelet tájékoztatja a várható szállítás idejéről.
4.13. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, amennyiben a Szolgáltató visszaigazolása az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg.
4.14. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a megrendelés beérkezését igazoló 4.10. szerinti automatikus emailben szereplő adatok tekintetében, azt lehetőség szerint haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé a 2.7. pontban megadott elérhetőségen. Az ennek elmulasztásából eredően a Szolgáltatót értkárokért az Ügyfél köteles helytállni.
4.15. A fentiek szerint történt megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozásközötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm.rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés utólag hozzáférhető a megrendelési szám alapján, korlátlan ideig.
4.16. A megrendelt termékeket tartalmazó csomag elkészülte után még egyértesítést küld a Szolgáltató a kiszállításról, melyben megtalálható a csomagazonosító és a kiszállításra kerülő tételek felsorolása.

 

5. E-könyv vásárlásának speciális szabályai 

5.1. Az e-könyv nyomtatásban megjelent könyvek digitálisváltozata, amelyet elsősorban mobil eszközökön (e-book olvasó, okos telefon, táblagép) lehet olvasni. A szöveg- és képanyag egy célszerűen egybeszerkesztettcsomagjáról beszélhetünk, mely lehetővé teszi a nyomtatott könyvekhez képestjelentős kényelemnövekedés és többletfunkció megvalósítását.
Az e-könyv leggyakrabban .epub vagy .mobi kiterjesztésű fájl. Az epub formátumegy nemzetközi e-könyv szabvány, amely lehetővé teszi a betűméretek változtatását, különböző méretű képernyő alkalmazását. Az epub formátum a szemkímélő e-ink technológiát használó e-könyvolvasókon (pl. Koobe,PocketBook), okostelefonokon (iPhone, androidos készülékek) iPaden és egyéb tableteken, valamint személyi számítógépen olvasható. Két változatban létezik: Adobe DRM másolásvédelemmel ellátva illetve anélkül.
A mobi a Kindle készülékek szintén e-inkes, szemkímélő technológiát használószabványformátuma.
5.2. A kiválasztott e-könyvek megrendelése a további termékeknél leírt módon történik.
5.3. Az e-könyv jellegéből eredően, ha az Ügyfél csak e-könyvet vásárol, abban az esetben:

 • szállítási költség nem merül fel.;

 • szállítási határidő: „Azonnal”, hiszen az e-könyv letölthető;

 • az Ügyfél csak bankkártyás fizetési móddal tud vásárolni;

 • átvételi mód kiválasztására nincsen mód és Szállítási adatokat sem kell megadni, mert a termék az eKönyveim menüpont alatt lesz letölthet;

 • az Ügyfél számláját postai úton kapja meg;

 • e-könyvre a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § értelmében az Ügyfél nem gyakorolhatja az elálláshoz való jogát, amelyet a megrendelés leadásával az Ügyfél tudomásul vesz és elfogad.

5.4. Az e-könyv vételárának kifizetését követően a megrendelt termék elérhető lesz az konyvszalon.hu oldalra történő bejelentkezés után az eKönyveim menüpontban. Szolgáltató e-mailben külön értesítést nem küld az e-könyvek kézbesítéséről az Ügyfél részére.
A vásárolt terméket az Ügyfél eKönyveim menüpontból tudja letölteni és elmenteni ePub vagy mobi formátumban.
Minden megvásárolt e-könyv az eKönyveim menüpontban megtalálható marad, és utólag bármikor korlátlan példányban letölthető.
5.5. Szolgáltató felhívja Ügyfelei figyelmét arra, hogy e-könyvek olvasásához az eszközre előzőleg e- könyv olvasó alkalmazást kell telepítenie, melynek beszerzése az Ügyfél feladata.
5.6 E-könyv letöltéséről:
1. Adobe DRM másolásvédelemmel nem rendelkező e-könyvek esetén:
Az olvasót USB kábellel kell csatlakoztatni a számítógéphez (kivétel, ha Wifikapcsolattal rendelkezik az olvasó), majd meg kell nyitni egy fájlkezelőprogramot. Ezután ki kell választani azt a könyvet, amit át szeretnénk tölteni, és az egér bal gombját lenyomva tartva átmozgatni az olvasóra. Ezután a programát tölti a könyvet, ami több másodpercig is eltarthat.
Ha a művelet befejeződött, a könyv elolvasható az e-könyv olvasó segítségével, miután azt lecsatlakoztatta a számítógépről.
2. Adobe DRM másolásvédelemmel ellátott e-könyvek esetén:
Adobe Digital Editions telepítése szükséges.
Személyi számítógépen az ingyenes Adobe Digital Editions program teszi lehetővé e-könyvek kezelését, megtekintését. Segítségével letölthető a digitálistartalom, és a másolásvédett e-könyv átvihető másik számítógépre vagy eszközre. A program letölthető a következő címen: 
www.adobe.com/products/digitaleditions/
Az Adobe Digital Editions jelenleg Windows és Mac OS platformon érhető el.
Adobe ID létrehozása
Az Adobe Digital Editions letöltése után aktiválni kell a számítógépet egyAdobe ID segítségével. Az "Adobe ID"-hoz az Adobe oldalán ingyenesen lehet regisztrálni, majd az Adobe ID a megadott e-mail címre érkező levélben tekinthető meg.
Regisztáció: 
www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?nf=1&loc=hu_HU&nl=1
Az Adobe ID teszi lehetővé a másolásvédett elektronikus tartalom több eszközre, számítógépre történő átmásolását. Ebben az esetben minden eszközt ugyanazzal azazonosítóval kell aktiválni. Adobe ID nélkül a letöltött tartalom csak egyszámítógépen olvasható.
Miután megrendelte webáruházunkban az elektronikus tartalmat, kapni fog egye-mail-t, amely a megvásárolt tartalmak letöltési címeit tartalmazza. Rákattintva ezekre a címekre a letöltendő tartalmat az Adobe Digital Editions programmal kell megnyitni. Az e-könyvet a program automatikusan letölti és elhelyezi a megfelelő könyvtárban:
- Windows 7 és Vista esetén "Documents > My Digital Editions"
- Windows 2000 és XP esetén "My Documents > My Digital Editions"
- Mac OS esetén "Documents > Digital Editions"
Ezután a könyv elolvasható az Adobe Digital Editions program segítségével.
5.7 E-könyv áttöltése az olvasóra
A választott e-könyveket kosárba kell helyezni, majd kattintani a fizetésgombra.
Az olvasót csatlakoztatni kell a számítógéphez, majd megnyitni az Adobe DigitalEditions programot. Az Adobe Digital Editions automatikusan felismeri azolvasót, melynek ikonja megjelenik a bal oldali menüben. Válassza ki azt a könyvet, amit át szeretne tölteni, tartsa lenyomva az egér bal gombját, miközben átmozgatja az olvasó ikonjára. Ezután a program elkezdi áttölteni a könyvet, ami több másodpercig is eltarthat.
Ha a művelet befejeződött, akkor a könyv elolvasható az e-könyv olvasósegítségével.
Speciális szoftver az e-könyvek olvasásához e-könyv olvasókon nincs, tableteken és androidos készülékeken a könyvek olvasásához a Bluefire Reader nevűingyenesen letölthető olvasóprogramot ajánljuk Adobe DRM másolásvédelemmel nemrendelkező e-könyvek olvasásához.

 

6. Szállítási feltételek

6.1. Belföldi házhoz szállítás

Szolgáltató a megrendelt termékeket a GLS General LogisticsSystems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európau. 2.) csomagszállító szolgáltatásával juttatja el az Ügyfél által megjelöltcímre.

6.2.A szállítási költség a rendelés értékétől függően Magyarország területén:

 • 3.999 Ft rendelési összegig: 1.559 Ft szállítási költség

 • 4.000-6.999 Ft rendelési összeg értéktartományban: 1.299 Ft szállítási költség

 • 7.000-10.999 Ft rendelési összeg értéktartományban: 999 Ft szállítási költség

 • 11.000 Ft feletti rendelési összegnél: ingyenes szállítás.

6.3.A raktáron lévő könyvek szállítási határideje 1- 6munkanap.
A kiszállítás előtti napon e-mailben értesíti a Szolgáltató az Ügyfelet a csomag feladásáról.
A GLS a csomag feladását követő munkanapon 8-17 óra között szállít az Ügyfél által megadott címre, előzetes egyeztetés nélkül.

6.4. Külföldre történő csomagküldés
Külföldi címre való szállítással történő megrendelés esetén minden esetbenegyedi előzetes egyeztetés szükséges a Szolgáltató ügyfélszolgálatával a feltételek egyeztetése érdekében.

 

7. Fizetési feltételek

7.1. Fizetés átvételkor
Házhoz szállítás esetén: A csomag átvételekor a futárnak az Ügyfél kizárólag készpénzben fizethet. A futárszolgálat bankkártyát, utalványt nem fogad el.

7.2. Online bankkártyás fizetés
Ebben az esetben a megrendelt termékek árát és az esetleges szállításiköltséget a rendelés leadásakor előre kell kifizetnie az Ügyfélnek. Az Könyvszalononline áruház részére a bankkártya elfogadás lehetőségét a SimplePay, az OTP leányvállalata biztosítja bankkártya elfogadó rendszerén keresztül. Internetesvásárlás esetén az Ügyfelet a Bank weboldalára irányítja át a Szolgáltató, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközibankkártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. A Könyvszalon online áruház az Ügyfél bankkártyájának, illetve a mögötte álló számlájának semmilyen adatához nem jut hozzá!
Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

 • Visa (dombornyomott)

 • MasterCard (dombornyomott)

 • American Express (dombornyomott)

 • Electron (nem dombornyomott), kibocsátótól függően.

Amennyiben bankkártyás fizetés esetén rendelését nem tudjuk maradéktalanul teljesíteni, a hiányzó termék vételárát a lehetőleghamarabb - legfeljebb 30 napon belül - visszautaljuk az Ön által megadottbankszámlaszámra.

Bankkártyás fizetés esetén az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bookangel Kft. (6725 Szeged, Dobó utca 12. B. ép.) adatkezelő által a [siteurl] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

8. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy ügyfelekre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint azáruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban„Fogyasztó”).
Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14)napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, illetve nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztókifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdése után elveszíti az elállási jogát.
8.1. Elállási jog gyakorlásának a menete:
8.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetettelérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállásinyilatkozatát a Szolgáltató részére. Az elállási jog gyakorlásához a Fogyasztó felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozatot, amely azonban formaiszempontból nem kötelező. (
Elállási nyilatkozat formanyomtatvány)
8.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
8.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
8.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül(akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
8.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailútján történő értesítés esetén az e-mail elküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlottküldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladásdátuma.
8.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató7.1.8. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbbelállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
8.1.7. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. A házhoz szállítással vásárolt termékek elállási joga a Szolgáltató szaküzleteiben is gyakorolható. Az Ügyfélkérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.
8.1.8. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyiellenszolgáltatást, ideértve a kiszállításért fizetett költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérőszállítási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbiidőpontot veszi figyelembe.
8.1.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetésimóddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó másfizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
8.1.10. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következettbe.

 

9. Jótállás

9.1. Kötelező jótállás
9.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
9.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, teháta terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembehelyezésével kezdődik.
9.1.3. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztásicikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.)Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egyéves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.
9.1.4. Jótállás esetén az Ügyfelelt ugyanazon jogok illetik meg, mint az 9.1.pontban, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.
9.1.5. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
9.1.6. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállásiigényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

10. Szavatosság

10.1. Kellékszavatosság
10.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.
10.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvételidőpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
10.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítéselehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képestaránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatásarányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
10.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokoltvolt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
10.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nemkésőbb, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
10.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
10.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztottszavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
10.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hibaszempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatosságiigény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
10.2. Termékszavatosság
10.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló –választása szerint – az 10.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
10.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatosságiigényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.
10.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termékkijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatosságiigény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.
10.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalombahozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik agyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
10.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalombahozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított kéthónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közléskésedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
10.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.
10.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
10.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatalidőpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
10.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egyokot bizonyítania.

 

11. Felelősség

11.1. A Weboldalon található információk jó hiszeműenkerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, azinformációk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
11.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, é selfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülővagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
11.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói általtanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelőssaját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együtt működik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
11.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket)tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
11.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenestevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
11.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldalhasználata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembevéve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenységaz Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
11.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, kötelesazt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszeműeljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalantörlésére vagy annak módosítására.

 

12. Szerzői jogok

12.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve másszellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használtszoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
12.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy másadathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélúfelhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal –kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
12.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelminévnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldalrendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükségesideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemialkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

13. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1. Panaszügyintézés
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztóikifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Ügyfélszolgálat:
Név: Bookangel Korlátolt Felelősségű Társaság

Levelezési cím: 7630 Pécs, Üszögi-kiserdő utca 1.
Telefonszám: +36 70 5144 324
Email cím:
info@bookangel.hu
Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás a jelen pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.
A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panaszazonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és azazzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemiválasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyediazonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, kötelesálláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni . A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltatóköteles öt évig megőrizni.
A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 08.00. – 17.00. között fogadja.
13.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztóijogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbijogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztóijogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békésrendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli (válasziratküldés és megjelenési kötelezettség).


A szolgáltató székhelye szerint illetékes Csongrád Megyei Békéltető Testületelérhetőségei:


Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: +36-62/554-250/118
Fax: +36-62/426-149
E-mail: 
bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu


Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:


Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím:
bekelteto@pbkik.hu


Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím:
bekeltetes@bacsbekeltetes.hu


Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím:
bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím:
bekeltetes@bokik.hu


Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím:
bekelteto.testulet@bkik.hu


Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím:
fmkik@fmkik.hu, bekeltetes@fmkik.hu


Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím:
bekelteto@gymskik.hu


Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím:
hbkik@hbkik.hu


Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím:
hkik@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
E-mail cím:
kamara@jnszmkik.hu


Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím:
kemkik@kemkik.hu


Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím:
nkik@nkik.hu


Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím:
pmbekelteto@pmkik.hu


Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím:
skik@skik.hu


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím:
bekelteto@szabkam.hu


Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím:
kamara@tmkik.hu


Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím:
vmkik@vmkik.hu


Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím:
info@bekeltetesveszprem.hu


Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu, 
zmbekelteto@zmkik.hu


Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származókövetelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrend tartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
Az Ügyfél jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékesmegyeszékhelyek szerinti járási hivatalokhoz is. E hivatalokelérhetőségei: 
https://jarasinfo.gov.hu/.”
Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR), amely 
ide kattintva érhető el. A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének (ugyfelszolgalat@bookangel.hu) megadásamellett küldhető be panasz.

 

14. Egyéb rendelkezések

 

14.1. Az Könyvszalon online áruház Linux/Windows/CGIalapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nemjelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbióvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket frissadatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. AWeboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járóhibalehetőségek elfogadását.
14.2. A Szolgáltató szaküzleteiben és internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.
14.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató módosítás esetén a frissített ÁSZF-et haladéktalanul elérhetővé teszi weboldalán. A módosítások életbe lépésekor a regisztráltfelhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.


Szeged, 2022. szeptember 1.
Bookangel Kft.